סמל החברה מגדל שנותר על בתים אחדים בשכונה שהיו מבוטחים בחברת הביטוח ‭.(19961‬