‭.9‬ מעונות עובדים ב' 0ו. ספריית שוקן 1ו. בית אגיון (היום מעון ראש הממשלה) ‭.12‬ בית שוקן ‭.13‬וילה לאה