ו. בנק יפת (היום בנק אמריקאי־ישראלי ‭.2‬ בית בונם ‭.3‬ שדרות בן מימון וגלריה נורה ‭.4‬ בית ג'ייקובס ‭.5‬ בית סימון ‭.6‬ רחוב רשב"א וכיכר מגנס ‭.7‬ רחוב אלפסי וקבר יאסון ‭.8‬ כיכר שמחה אסף