הכתובת " רו ב צ ל ת " מעל הכניסה לבית פרומקין ‭.(1996 )‬