בית רופין ‭( 1985 )‬ לפני בניית התוספת החדשה לבית.