ראשית הבנייה במעונות עובדים אי ‭.(1933 )‬ ברקע מנזר המצלבה,