בית פומרנץ־רחמילביץ לפני בניית שתי הקומות הנוספות ‭.(1985 )‬