מדרגות הכניסה לבית היינויך בנימין. שדרות בן־טימון ‭.33‬