?הפגודה" בבית ר ו פ י ן, ששימשה ביתן כביסה ומחסן. רחוב רמב"ן ‭.30‬