מרצפת הוורד ברצפת ביתן הגנן בבית סלומון (ראה מסלול ראשון, תחנה ‭,(3‬