יצחק ורחל ינאית בן־צבי ושני ילדיהם , עמרם ועלי (סוף שנות ה־‭(20‬