כרטיס הביקור של בית העסק של עקיבא ורבקה רבינוביץ (שנות ה ־ ‭.(30‬