בית עקיבא ורבקה רבינוביץ, שנבנה בראשית שנות ה־‭.30‬