שיעור כימיה בגימנסיה , ששכנה עד 1927 בשכונת הבוכרים. משמאל, המורה לכימיה , מר יהושע אביזוהר ‭1925 )‬ לערך‭.(‬