הדפסת ניסיון לשטר בן 100 מיל שהוכנה על־ידי פיקובסקי.