בצד השמאלי של הרחוב בית־הכנסת ישורון והמגרש הריק הסמוך ‭.(1935)‬ ברקע בית המעלות בתהליכי בנייה מתקדמים.