הנחת אבן הפינה לבית־ הכנסת ישורון ‭.(1934)‬ הנואם במרכז - הרב אברהם יי הכהן קוק.