למשכן זה‭...‬ הלכנו בסך לבושי חולצות לבנות, קליט על כתפינו, ראשינו עקורים, והבאנו (לקרן הקיימת) ביכורים‭...‬ בחצר הפנימית המ1קסת באגף קרן היסוד מכאן ואגף קרן הקיימת מכאן, ולנוכח מרפקת החזית, נערכו הטקסים להמוני העם, אנשים נשים וטף. כבר הייתי מנוסה באילו מטקסים אלה, בשלוש הרגלים, בי־ט בטבת, בכי-כ"א בתמוז וכדומה, בבחינת משתתף סביל, הצועד עם כולם בקך, ובא, ועומד, ושר - או ממלמל - שירי נזולדת, וצופה במסכת, ומאיץ לנאומים. אולם עדיין לא שיערתי בלבי, שגורלי "חרץ להשתבץ בהם אי-פעם, בבחינת משתתף פעיל, חו