בניית האגף של הקרן הקיימת בבניין המוסדות הלאומיים ‭.(1930)‬ ברקע טחנת הרוח ובניין טרה סנטה.