חיילי הצבא האוסטרי חונים באזור המגרש עליו ייבנו "המוסדות הלאומיים" בפינת הרחובות הקרן הקיימתהמלך ג • ו ר ג י (שלהי מלחמת העולם הראשונה‭.(‬