השחקן דני קיי מתקבל על־ ידי בן ־ גו ר יון וילדי גן "אוהל יעקב‭."‬