בנות עובדות במשתלה של משק הפועלות ‭.(1924)‬ מימין רחל ינאית בן־ צבי. ברקע בית ילין ברחוב ומנץ