תריסי העץ בבית וילקנסקי מזכירים את סבכת העץ ( מושרביה) האופיינית לבנייה הערבית.