רחוב אבן גבירול בשנות ה־‭4 0‬י. הבית העליון משמאל הוא בית ה ש מש ו ני.