שער הפרטיטורה של תזמורתו של יעקב |גיק) שמיר המנגנת בקפה רחביה ‭.(1940 )‬