אליעזר ילין ורעייתו הצ'לנית תלמה לבית ב נ ט ו ו י ץ י.