•?אישון 11 המשמש להחזקת תריסי הבית פתוחים . באחד מבתי רחביה ברחוב אלחריזי . הבית ברחוב הקרן הקיימת ‭.20‬ ביתו המפואר של פסח ויגאליק, המתרים של בית היתומים ויסקין.