תעודת מעבר ( "פס" ) לאזור הביטחון בי , שכלל חלק משכונת רחביה ‭,(1947)‬ אוסף גבי ישראלה לוי .