הזמנה מצוירת בידי מנדלסון למסיבת קפה שנערכה במבנה הטחנה לרגל יום הולדתו של ד" ר אריך קמפינסקי (ינואר ‭.(1938‬