ו. טחנת הרוח ‭.2‬ בית אליעזר ותלמה ילין ‭.3‬ בית חיים סלומון ‭.4‬ בית מולכו - "קפה רחביה" ‭.5‬ בית השמשוני ‭.6‬ בית החלוצות ‭.7‬ משרד ראש הממשלה (היום בניין המגבית) ‭.8‬ בניין המוסדות הלאומיים ‭.9‬ בית־הכנסת ישורון ‭.10‬ צינקוגרפיה פיקובסקי ‭.11‬ ראש רחביה ‭.12‬ קפה חרמון ‭.13‬ בית אזרחי־בריסקר ‭.14‬ הגימנסיה העברית ‭.15‬ גן הכוזרי