תוספת בנייה בת שלוש קומות המפרה את קנה המ , דה המק ורי של הבית - בית ד"ר ביסקינד ברחוב רמב"ן ‭.(1 996 ) 36‬