בית רוזנבאום , הבית המדורג הראשון שנבנה בירושלים בתכנונו של האדריכל היינץ ראו ‭.(1939-1938)‬