אוטובוס משוויין ליד בניין המוסדות הלאומיים ‭.(1948)‬