המון חוגג בחצר המוסדות הלאומיים עם קבלת "החלטת החלוקה" ‭.(29.11.1947 )‬