המחסום בכניסה לאזור הביטחון בי סמוך למוסדות הלאומיים ‭.(1947)‬