ילדי הגימנסיה בעבודת הגינה על מגרש קק" ל בפינת הרחובות קק"ל ואבן נבירול ‭.( 1942 )‬