המחזור הראשון של גן הילדים של רחביה שפעל בבית אליעזר ותלמה ילין.