כרוז תנועת " איחוד" ( תנועת ההמשך ל" ברית שלום‭("‬ שפורסם בעיצומה של מלחמת העצמאות ‭.(12.3.1948)‬