"כורסת מועדון" - פריט מקובל במועדוני הקצינים הבריטים באחד מבתי הרופאים שבשכונה.