מקבץ מודעות פרסומת של פנסיונים ברחביה (מתוך פנקס הכתובות של רחביה ‭.(1937-1935‬