חלון פנימי מיוחד הפונה לחדר המדרגות , שנועד לאפשר הכנסת בקבוקי חלב על־ידי החלבן.