מקבץ מודעות פרסומת מתוך פנקסי הכתובות של ררוביה ‭, 1937-1935‬