בית ־ הקפה טעמון בתצלום של הצלם אלפרד ברנהיים , מן הצלמים הנודעים של ירושלים בתקופת המנדט.