פרופסור ברנרד צונדק, מן הגינקולוגים הראשונים בבית־ החולים הדסה.