מכתב מגבית ההתגייסות של הסוכנות היהודית מזמין "לחץ חברתי" של ועד רחביה על אחד מעשירי השכונה מר א"ד קורקוס לתרום למגבית.