האוטובוסים ליד הגימנסיה ברחוב הקרן הקיימת ‭.(1943)‬