רחוב ומנץ בשגית ה ־ 0 ג. סדר הבתים משמאל לימין: בית מחנים שבו התגורר מנחם אוסישקין, בית ארתור ר ו פ י ן ובית ווזה גינוסר ושלמה גינצבורג ( שנהרס‭.(‬