השלט של רחוב אוסישקין בפינת הרחובות אוסישקין וקק"ל. עיצוב השלט שונה משאר שלטי הרחובות ברחביה. המסורת השכונתית מספרת שהוא הוצב על־ידי פועלי הקרן הקיימת בלחצו של אוסישקין למרות התנגדות ועד השכונה.