השלט של רחוב אבן עזרא בפינת הרחובות אבן עזרא וקק"ל.