שער חובות התקנות של האגודה ההדדית רחביה ‭.( 1925)‬